Overige activiteiten

Deskundigheidsbevordering

Ieder lid van onze vereniging heeft zijn / haar eigen specialisme. Hoe mooi is het om dit met elkaar te delen? Zo weten we wat er ‘te koop is’ in onze vereniging en kan men evt. zorgvragers aan elkaar doorverwijzen, maar ook voor je eigen deskundigheid is het heel fijn om te weten wat er, buiten je eigen werkveld, ook nog mogelijk is. De deskundigheidsbevorderingen worden opgezet door de leden zelf en zijn niet verplicht. De verschillende deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten van afgelopen 2 jaar zijn bijvoorbeeld:

  • Matrixmethode
  • Familieopstellingen
  • Moreel beraad
  • PMA
  • Rewind therapie

In het nieuwe jaar staan er weer enkele bijeenkomsten gepland, zodra dit weer fysiek mogelijk is.