Het zorgcollectief Altena

cropped-Logo.png

Het zorgcollectief Altena is ontstaan vanuit een initiatief van kleine zorgaanbieders in het Land van Heusden en Altena die zorg op maat mogelijk willen maken voor mensen binnen en buiten het betreffende gebied. Deze zorg wordt niet in deze vorm aangeboden door de reguliere grote zorgaanbieders. Als kleine zorgaanbieders hebben we een grote betrokkenheid bij de individuele zorgvrager waardoor er een vertrouwensrelatie ontstaat. Deze relatie is essentieel om het zorgaanbod individueel en cliëntgericht te kunnen afstemmen en garanderen.
Door een samenwerking aan te gaan met elkaar is er bovendien een multidisciplinaire aanpak mogelijk waarbij de privacy en het welzijn van de zorgvrager centraal staat. Zorgcollectief Altena werkt samen met de gemeenten in het Land van Heusden en Altena om deze zorg, met onderstaande doelstelling, missie en visie, mogelijk te maken.

Doelstelling

Gezamenlijk, als kleine zorgaanbieders, leren van elkaar en elkaar versterken. Samenwerken en de kwaliteit waarborgen, zodat de cliënt optimaal profiteert van de toegekende zorg.

Missie

Voor iedereen bereikbaar maken van kwalitatief goede zorg.

Wat is kwalitatief goede zorg?

 • Zorg die vraaggericht en cliëntgericht is
 • Zorg die ontwikkelings- en/of doelgericht is
 • Zorg die de zorgvrager niet schaadt
 • Zorg geboden door professionele, ervaren zorgaanbieders / hulpverleners
 • Zorg in een veilige omgeving

Visie

 • Een zo compleet mogelijk, multidisciplinair aanbod voor de zorgvrager
 • Alle mensen die zorg/hulpverlening nodig hebben moeten deze kunnen krijgen
 • De zorg/hulpverlening moet te allen tijde op de zorgvrager zijn afgestemd
 • De zorg/hulpverlening moet thuisnabij zijn, zodat het voor iedereen bereikbaar is
 • De kwaliteit van de zorg/hulpverlening moet doelgericht en/of ontwikkelingsgericht zijn
 • Voor de zorg/hulpverleners moet multidisciplinair overleg tot de mogelijkheden behoren
 • Mogelijkheid om, door intervisie en kwaliteitsbijeenkomsten, de kwaliteit van de zorg te waarborgen en hoog te houden
 • Vaste zorgverlener(s) voor één zorgvrager waardoor men een relatie op kan bouwen

Zorgaanbieders

De kleine zorgaanbieders die aangesloten zijn bij Zorgcollectief Altena zijn werkzaam als individuele kleine zorgaanbieders, maar werken binnen het collectief samen op het gebied van:

 • Delen van kennis
 • Doorverwijzen van zorgvragers die ergens anders beter geholpen zouden kunnen worden
 • Intervisiebijeenkomsten
 • Collegiale consultatie
 • Kwaliteitsbewaking (Zie Kwaliteitsplan Zorgcollectief Altena)
 • Samen inkopen van cursussen en trainingen

Aanmelden

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, uit alle ‘lagen’ van het zorgveld. In eerste instantie kun je gewoon enkele keren meedraaien om te kijken of het passend en aanvullend is voor jouw organisatie. Neem contact op door een mail te sturen naar info@zorgcollectiefaltena.nl of telefonisch naar de secretaris (zie contactpagina).