Intervisie

De intervisiebijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van het lidmaatschap van Zorgcollectief Altena. Het versterkt het verenigingsgevoel, de deskundigheid en het ‘elkaar helpen en ondersteunen’ door probleemsituaties vanuit een ander perspectief te leren zien en oplossingen te bedenken met elkaar. Het is bovendien een mooie manier om elkaars expertise te zien en waarderen.

De intervisiebijeenkomsten worden 6 keer per jaar georganiseerd door een van onze leden. De data staan voor het hele jaar vast en ieder lid is verplicht om vanuit de organisatie 3 keer per jaar deel te nemen. De data mogen zelf bepaald worden. We werken met de incidentmethode, omdat het prettig is een methode te hebben die bij iedereen bekend is en telkens weer gebruikt kan worden. Iedere intervisiebijeenkomst is op de locatie van één van de leden, zodat men elkaars werkomgeving en locatie leert kennen en zodoende betere kennis heeft van de zorgverlening op betreffende locatie. Een half uur voor de intervisie start is men welkom om de locatie te bekijken en even bij te kletsen.

De intervisiebijeenkomsten lopen volgens de volgende structuur:

  • Ieder lid meldt zich aan voor de intervisiebijeenkomst op de gezamenlijke appgroep
  • Ieder lid dat deelneemt aan de intervisiebijeenkomst bereid een casus voor die ingebracht wordt
  • Er wordt een voorzitter gekozen (wisselend) en de intervisie wordt gestart
  • Er wordt een verslag gemaakt van de intervisiebijeenkomst en dit wordt naar alle deelnemers gestuurd
  • Na 3 gevolgde bijeenkomsten krijgt men een certificaat waarmee men aan kan tonen dat men de bijeenkomsten heeft gevolgd.

De data van de intervisiebijeenkomsten van 2024 zijn:

* 14 februari
* 4 april
* 3 juni
* 10 september
* 3 okt.
* 4 dec.