Kwaliteit

Kwaliteit is een veelbesproken onderwerp in de zorg- en hulpverlening. Zo ook bij onze vereniging. We doen er alles aan om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te waarborgen en monitoren. Hiervoor is een kwaliteitsmedewerker aangesteld en een vertrouwenspersoon. Ook zijn alle leden aangesloten bij een beroepsvereniging of klachtenportaal. Daarnaast is er jaarlijks ook een kwaliteitsbijeenkomst.

Kwaliteitsbijeenkomst

Eén keer per jaar is er een verplichte kwaliteitsbijeenkomst. Bij deze bijeenkomst is het belangrijk dat er zaken besproken worden aangaande kwaliteit van zorg. Vóór de bijeenkomst moet ieder lid de checklijst kwaliteit ingevuld hebben en opgestuurd hebben naar het lid dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit binnen de vereniging. De kwaliteitsbijeenkomst gaat over heel uiteenlopende onderwerpen zoals:

  • Het (al dan niet) maken van een begeleidings- of zorgplan en hoe dat door de verschillende leden wordt vormgegeven
  • Maken van verslagen
  • Checklijst kwaliteit doornemen en vragen met elkaar beantwoorden
  • Kwaliteitsplan van de vereniging (klik hier)
  • Huishoudelijk reglement (klik hier)
  • Tevredenheidsenquête onder zorgvragers
  • Enz.

Algemene ledenvergadering

Eén keer per jaar wordt er een ALV gehouden, waarbij de secretaris een jaarverslag maakt en penningmeester een financieel jaarverslag maakt. Deze worden door de aanwezige leden besproken en hierover kan men vragen stellen. Verder komen er uiteenlopende onderwerpen aan bod, waaronder scholing, cursussen en trainingen. 

De ALV van 2024 is op 5 februari