Ontwikkelingen

cropped-Logo.png

Zorgcollectief Altena is ontstaan vanuit het initiatief van 3 zorgaanbieders om, al in 2011, samen te werken en een alternatief te bieden voor mensen met een beperking of zorgvraag. Een alternatief voor de grote zorgaanbieders die steeds verder fuseren en groter worden en vaak vanzelfsprekend zorggelden krijgen vanuit het rijk, terwijl de kleine zorgaanbieders even goede of betere zorg kunnen bieden voor een lager tarief! Een alternatief ook voor de gemeenten in het land van Heusden en Altena om als partner de transitie naar WMO in te gaan. Het belangrijkste alternatief zijn we voor de mensen die zorg/begeleiding of therapie nodig hebben. De cliënt centraal, zorg op maat, eigen regie bij de cliënt, kwaliteit voorop, kleinschalig en kwaliteit zijn begrippen die we als speerpunten hebben opgenomen in ons werken en handelen.

De gemeente is een belangrijke partner, omdat deze de regiefunctie uitoefent en  de zorggelden verdeelt. Zorgcollectief Altena heeft al in het begin contact gezocht met de gemeente en hun plannen gedeeld. Zowel de gemeenten als de WMO raden waren erg enthousiast over ons initiatief en hebben ons uitgenodigd om aan de drie pilotprojecten (experimenten)  binnen het transitieprogramma deel te nemen. Sindsdien is er een intensief contact tussen gemeenten – WMO raden en onze vereniging.

Sinds juli 2013 zijn we een vereniging en hebben in onze notulen en huishoudelijk reglement vastgelegd hoe we met elkaar als partner én als zorgaanbieder willen omgaan met cliënten.

Momenteel (2017) telt de vereniging Zorgcollectief Altena 9 actieve leden en enkele aspirant leden.

2017

In 2017 heeft iedere zorgaanbieder van Zorgcollectief Altena een eigen contract met de gemeente. Dit is in de loop van 2016 door iedereen zelf geregeld, zodat Zorgcollectief Altena niet meer verantwoordelijk is voor de declaraties en financiële geldstromen van de leden.

De samenwerking is er echter niet minder om. Alle leden hebben contact en zien elkaar op de verschillende bijeenkomsten in het jaar. De kwaliteit wordt gewaarborgd en men probeert met elkaar en van elkaar te leren.

Top